TR EN


TS 13420

TSE Çift Yıldız Klozetler

TSE Çift Yıldız Lavabolar

SEREL TS EN 14055-Rezervuar

SEREL TS EN 997

TS EN 14688 LAVABOLAR

TS EN 13407-Pisuvarlar

SEREL TS 13694 Klozet Kapakları

TS 799

TS EN 14528

TS EN 14527 Duş Tekneleri

TS EN ISO 50001 EYS

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

TS EN ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

NF

EPD Fine Fireclay Ceramic Sanitaryware

KIWA 1

KIWA 2

SAI 2

Performans Beyanı No. DOP-997

Performans Beyanı No. DOP-13407

Performans Beyanı No. DOP-14055

Performans Beyanı No. DOP-14527

Performans Beyanı No. DOP-14528

Performans Beyanı No. DOP-14688